Перелік конкурсних предметів

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

  Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста зараховуються результати вступних іспитів з української мови та математики.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста на спеціальності: «Агроінженерія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, на вибір: з фізики, історії України або математики; для спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Агрономія» («Виробництво та переробка продукції рослинництва», та «Організація та технологія ведення фермерського виробництва») - з української мови і літератури, на вибір: з біології, історії України або математики; для спеціальності «Геодезія та землеустрій» - з української мови і літератури, на вибір: з географії, історії України або математики.
  У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до коледжу з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, а саме: молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, особи які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спутінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, за денною та заочною формою навчання на всі спеціальності зараховується результат вступного іспиту з української мови та літератури. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.