Агрономія (Організація і технологія ведення фермерського господарства)

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: – денна та заочна
Навчання в коледжі за спеціальністю «Організація і технологія ведення фермерського господарства» проводиться за рахунок коштів держбюджету.

Про спеціальність

   У сучасних умовах важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.09010102 "Організація і технологія ведення фермерського господарства". Молодші спеціалісти за рівнем підготовки повинні, бути конкурентоспроможними, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики.


   Якість професійної підготовки випускника залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін і практичної підготовки, яку він здобуває в процесі навчання.

 

Професійне призначення молодшого спеціаліста

  Молодший спеціаліст за спеціальністю 5.130106 "Організація і технологія ведення фермерського господарства" готується для професійної діяльності в галузі рослинництва різних госоподарств. Він повинен здійснювати керівництво, організацію виробництва галузі рослинництва та займати посаду агронома, бригадира, керівника механізованої ланки з вирощування с.-г. культур, майстра з виробництва продукції рослинництва та тваринництва.


Кваліфікаційна характеристика

   Фахівець з організації та ведення фермерського господарства готується для самостійного ведення фермерського господарства. Він може очолювати підрядні, орендно-розрахункові виробничі підрозділи і працювати виконавцем технологічних процесів із виробництва продукції сільського господарства на підставі досягнень науки, новітніх технологій.
  Розробляє річні і поточні виробничі завдання підрозділам рослинництва і тваринництва.
Розробляє заходи щодо підвищення родючості ґрунтів, продуктивності худоби і птиці, боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, систему удобрення полів, та зміцнення кормової бази.


   Організовує правильне утримання, догляд, відтворення стада тварин, перевірку якості, збереження та раціональності витрачання кормів, складання кормових балансів, раціонів, організовує підготовку посівного матеріалу до сівби. Постійно контролює якість виконуваних робіт. Забезпечує чітке ведення агрономічної та зоотехнічної документації.
   Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, виконання встановлених норм виробітку кожним трактором, агрегатом та працівниками виробничої дільниці, вживає заходи щодо запобігання перевитрат матеріальних засобів та затрат праці.
Здійснює роботу щодо зміцнення внутрігосподарського розрахунку і впровадження наукової організації праці. Постійно вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки та новітні технології виробництва сільськогосподарської продукції, підвищує свою кваліфікацію, організовує навчання працівників господарства.

Випускники отримують робочі професії:

  • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А"
  • Водій автомобільного транспорту категорії "В"
  • Оператор ветеринарної обробки тварин

Випускники можуть працювати на посадах:

  • Завідувач підсобним господарством
  • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин
  • Водія ІІ-ІІІ класу