Сучасна практична підготовка студентів коледжу як головна умова підвищення якості освіти

Рейтинг:   / 4

Великі думки, доведені до практики,
стають великими справами.
Уільям Хезлітт

…нам не вистачає трьох речей. Перша –
якість наших знань. Друга – дозвілля, щоб
засвоїти ці знання. А третя – просто діяти
на основі того, що ми отримали із
взаємодії перших двох перших.
Рей Бредбері

  Практичне навчання студентів є невід’ємною частиною процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, ефективною формою навчання і ставить за мету закріпити і поглибити знання, отримані студентами.
  Завдання практики - прищепити студентам навички самостійної роботи у виробничих умовах, організаторські здібності з роботи.
  Під час практичного навчання студенти повинні оволодіти вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.
Мета практики – закріплення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами формами виконання технологічних операцій та організації виробництва.

Детально

Квест «Вступ до спеціальності»

Рейтинг:   / 2

  6 листопада студенти 24 групи спеціальності «Агроінженерія» Ногайського коледжу стали активними учасниками заняття-квесту з дисципліни «Вступ до спеціальності» (викладач Федорченко О.В.).
    В процесі цього незвичного уроку вони проявили кмітливість, логічність мислення, включили свою пам’ять, а також трохи розм’ялися та побігали. Як і будь-який квест, цей захід теж мав елемент змагання, тому хлопці намагалися виконувати їх не тільки правильно, але і в найкоротший час.

Детально

Cвято-конкурс «День механіка»

Рейтинг:   / 2

  Традиційно в ВСП «Ногайський коледж Таврійського державного агротех-нологічного університету» в межах тижня циклової комісії інженерних дисциплін було проведено свято-конкурс «День механіка» серед студентів спеціальності «Агроінженерія», «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», що стало вже доброю традицією.
  Свято-конкурс «День механіка» проводиться з метою прищеплення у студентів технічного відділення любові до обраної спеціальності, додаткової перевірки їх знань. вмінь та навичок у ігровій невимушеній обстановці, обміну досвідом між викладачами циклової комісії інженерних дисциплін та майстрами циклової комісії індивідуального навчання, популяризації нашого відділення та коледжу серед учнівської молоді району.

Детально

Відділення «Механізація сільського господарства» відмічає в цьому році 50-річний ювілей.

Рейтинг:   / 2

Спеціальність підсумовує здобутки


  Незабаром буде відмічати віковий ювілей один із найстаріших вищих навчальних закладів півдня України – Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».
  Ногайський коледж сьогодні – це сучасний аграрний вищий навчальний заклад, який готує молодших спеціалістів для різних галузей агропромислового виробництва південного регіону нашої держави : агротехніків, техніків-механіків сільськогосподарського виробництва, фахівців з організації та ведення фермерського господарства, техніків землевпорядників, операціоністів з фінансів та кредиту.

Детально

Конференція за результатами переддипломної практики

Рейтинг:   / 1

   Практична підготовка студентів, згідно зі статтею 33 Закону України «Про освіту», є складовою частиною освітнього процесу, під час якого студенти оволодівають сучасними методами і формами організації праці, в них формуються професійні вміння та навички, такі необхідні в сучасних умовах для прийняття самостійних рішень у практичній діяльності майбутнього спеціаліста.

1

Детально