Засідання виборчої комісії з виборів ректора ТДАТУ

ПРОТОКОЛ № 1

засідання виборчої комісії з виборів ректора ТДАТУ

ВСП «Ногайський  коледж ТДАТУ»

09.06.2016                                                                                                                     м. Приморськ

 

ПРИСУТНІ:   7 осіб членів виборчої комісії з виборів ректора ТДАТУ – Бабенко В.В.,Гєнчєв О.В. ,Хлівна Н.В., Рязанцева С.І., Онищенко Т.В., Гєнчєва Е.Д., Чигир Г.І.

ЗАПРОШЕНІ: Шкіндер В.С. – директор коледжу.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибори голови,  заступника голови  і секретаря виборчої комісії.

 

СЛУХАЛИ:    Шкіндера В.С. – директора коледжу, який  проінформував      
    присутніх
 про порядок роботи та обов’язки членів виборчої
    комісії з виборів ректора ТДАТУ.

ВИСТУПИЛИ: Онищенко Т. В. – викладач  загальноосвітніх  дисциплін, яка запропонувала на посаду голови виборчої комісії обрати Бабенка В.В. – завідувача відділенням, заступником голови – Рязанцеву С.І.викладача, на посаду секретаря – Гєнчєву Е.Д.методиста коледжу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 осіб, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати головою виборчої комісії Бабенка В.В. , заступником голови виборчої комісії – Рязанцеву С.І., секретарем – Гєнчєву Е.Д.

2. Розмістити Протокол № 1 від 09.06.2016 р. на веб-сайті коледжу.

 

Голова комісії                     /підписано/                       В.В. Бабенко

Секретар                             /підписано/                       Е.Д. Гєнчєва