«Перспектива-2017»

Участь студентів коледжу у Всеукраїнській науковій конференції
для творчої молоді «Перспектива-2017»

 

   26 квітня 2017 року в Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» відбулася Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива-2017», в якій взяли участь представники навчальних закладів України. Їх відкриття (нехай поки і невеликі) відображаються у новому нетрадиційному підході до наукової проблеми з найрізноманітніших галузей знань: фізика, хімія, інформатика, математика, економіка, гуманітарні науки, геодезія.

    Основна мета конференції - виявлення та підтримка обдарованих студентів, розвиток їхніх інтелектуальних і творчих здібностей, об'єднання молоді, відкриття для неї перспектив майбутнього, а також збереження наступності поколінь. Тут, в умовах діалогу й обміну знаннями, юні дослідники здобувають свій перший науковий досвід, навчаються дискутувати, ставити запитання, обстоювати власну точку зору, набуваючи при цьому ораторських навичок і вмінь вести полеміку.
     В конференції взяли участь 13 студентів ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»: Скрипник Тетяна, Кінчевський Сергій, Гогунська Олена, Смирнов Павло, Шепель Анастасія, Башлук Дар’я, Волинцев Олександр, Пуд Ірина, Єременко Дмитро, Шкіндер Ірина, Галаніна Анастасія, Станчев Микита, Шилов Данило.
    Їх підготували досвідчені викладачі: Мілєва Н.В., Смаковська Є.І., Косенчук Н.П., Кошель І.М., Вельчева Н.М., Заставська О.А., Пуд К.О., Ганчева Г.В.
      Всі роботи, подані для розгляду, були високо оцінені експертною комісією та надруковані в збірнику матеріалів конференції.
Час, витрачений на науку, не є марним, оскільки наукове дослідження, будучи основою зародження нових ідей, неминуче веде до істини.

 3  2