Відділення «Механізація сільського господарства» відмічає в цьому році 50-річний ювілей.

Спеціальність підсумовує здобутки


  Незабаром буде відмічати віковий ювілей один із найстаріших вищих навчальних закладів півдня України – Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».
  Ногайський коледж сьогодні – це сучасний аграрний вищий навчальний заклад, який готує молодших спеціалістів для різних галузей агропромислового виробництва південного регіону нашої держави : агротехніків, техніків-механіків сільськогосподарського виробництва, фахівців з організації та ведення фермерського господарства, техніків землевпорядників, операціоністів з фінансів та кредиту.

  Одне із найстаріших відділень коледжу, а саме відділення «Механізація сільського господарства» відмічає в цьому році 50-річний ювілей.
В далекому 1967 році широко розвернулась робота по створенню навчальної бази для нового відділення Ногайського радгоспу-технікуму (таку назву мав на той час навчальний заклад) : «Механізація сільського господарства», яке готувало техніків-механиків, в яких була велика потреба для колгоспів, радгоспів, ремонтних та обслуговуючих господарств району та області. Створено декілька кабінетів, для яких було придбано необхідне обладнання, трактори, автомобілі, сільськогосподарські машини та знаряддя. Активну участь в створенні бази для відділення «Механізація сільського господарства» прийняв викладач-інженер Саєнко Ігор Дмитрович.
 В 1968 році відбувся перший набір до лав студентів відділення. До навчання студентів залучаються досвідченні виробники, головні спеціалісти та керівники виробничих дільниць з Ногайського радгоспу-техніккуму та інших господарств Приморського району провідні інженери ремонтно-обслуговуючих підприємств. Завідувачем відділення було призначено Боровика Григорія Андрійовича. Першими викладачами на відділенні були Марков Олександр Григорович , Саєнко Ігор Дмитрович, Подмазін Іван Іванович, Топчій Віктор Іванович, Мефьод Іван Іванович, Болгарін Леонід Пилипович, Яковенко Ганна Антонівна, Лисенко Валентина Гнатівна, Мисік Михайло Михайлович, Литкін Григорій Іванович та ін.
  Перший випуск на відділенні відбувся червні 1972 року. Було випущено три академічних групи : 43, 44, 45 . Диплом техніка-механіка отримало 59 випускників які поповнили лави інженерно-технічних працівників середньої ланки колгоспів, радгоспів, ремонтно-обслуговуючих підприємств сільськогосподарської техніки переважно Приморського, прилеглих районів Запорізької області, південно-східних областей України та деяких регіонів Радянського Союзу.
  У наступні роки відділення поповнювалося абітурієнтами на базі восьми та десяти класів. В 1970 році за рішенням Міністерства сільського господарства України відкрили в Ногайському сільськогосподарському технікумі відділення для підготовки керівних кадрів колгоспів і радгоспів по спеціальності техніка-механіка, які вже займали керівні посади, але не мали відповідньої освіти, та встановила додатковий план набору 30 осіб.
  У різні роки завідувачами відділення «Механізація сільського господарства» були : Боровик Григорій Андрійович (1968-1973 рр.), Саєнко Ігор Дмитрович (1973-1976 рр.), Кузнєцов Володимир Андрійович (1976-1985 рр.), Косенчук Леонід Миколайович (1985-1994 рр.), Лихтар Віктор Олексійович (1994-1997 рр.), Слінкін Михайло Григорович (1997-1999 рр.), Воловик Анатолій Федорович (2000-2013 рр.), Гєнчєв Олександр Васильович (2013-2015 рр.), Бабенко Володимир Володимирович (з 2015 року) .
 На базі технікуму, а саме відділення «Механізація » проходили республіканські та всесоюзні конкурси технічної творчості, майстерності викладачів та ін.

  Всесоюзний конкурс майстрів налагоджувальників сільськогосподарської техніки 1978р. Головний суддя змагань – Слінкін М.Г.

 

  Інженерні дисципліни майбутнім технікам-механікам викладали: «Технічна механіка» - Власович Микола Іванович, Таранюк Віктор Григорович, Волков Володимир Іванович; «Експлуатація машинно-тракторного парку» - Грезент Григорій Олександрович ,Крамаренко Микола Петрович, Коцарєв Євгєній Івановіч; «Трактори та автомобілі» - Медвєдєв Ігор Сергійович, Подмазін Іван Івановіч, Слінкін Михайло Григорович; «Ремонт машин» - Кошель Сергій Демянович, Латиш Станіслав Олександрович, Бащеванжи Петро Іванович, Марков Олександр Григорович; «Креслення»- Мусатова Світлана Дмитрієвна,Топчій Віктор Іванович; «Теплотехніка»- Лихтар Віктор Олексійович, Бащеванжи Петро Іванович; «Сільськогосподарські машини»- Лихтар Віктор Олексійович, Матвієнко Васілій Іванович, Воловик Анатолій Федорович, Шкіндер Володимир Сергійович; «Правила дорожнього руху» - Парфьонов Федір Андрійович; «Електротехніка»- Парфьонова Галина Андріївна, Косенчук Леонід Миколайович; «Взаємозаємність, стандарти та технічні вимірювання» - Кузнєцов Володимир Андрійович, Попов Олександр Олександрович; «Технічний сервіс в АПК»- Воронков Анатолій Михайлович; «Матеріалознавство і ТКМ» - Мефьод Іван Іванович, Шаповалов Олександр Вікторович, «Охорона праці»- Подмазін Володимир Миколайович, Волков Володимир Іванович.

Любов до обраної професії, прагнення змінити на краще своє життя і життя своєї країни студентам відділення закладають з перших днів викладання : Лисяк Валентина Віталіївна («Технічна механіка», «Основи технічної творчості»), Власов Сергій Федорович («Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка», «Машини і обладнання для тваринництва», «Машини і обладнання для переробки с.г. продукції»), Девятеріков Олександр Олександрович («Охорона праці», «БЖД»), Кочетов Сергій Леонідович («Експлуатація машин і обладнання» , «Сільськогосподарські машини»), Попов Олександр Миколайович («Ремонт машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК»,«Взаємозаємність, стандарти та технічні вимірювання», Слінкін Сергій Михайлович («Трактори та автомобілі»), Парфьонов Андрій Федорович («Правила дорожнього руху», «Основи керування і безпека дорожнього руху»), Федорченко Олександр Васильович («Матеріалознавство і ТКМ», «Теплотехніка», «Гідравліка», «Паливно-мастильні матеріали»), Герченов Олександр Вікторович («Основи інженерної діяльності») - зараз виконує обов’язки директора коледжу.

  Склад циклової комісії «Інженерних дисциплін» 

Шульга О.О., Кислов О.Ю., Лисяк В.В., Герченов О.В., Власов С.Ф., Слінкін С.М., Парфьонов Ф.А., Федоченко О.В., Девятеріков О.О., Кочетов С.Л., Бабенко В.В., Попов О.М.

 

 Всі викладачі-інженери мають відповідну фахову підготовку, мають великий досвід та стаж роботи за спеціальністю. Багато з них є випускниками коледжу а саме відділення «Механізація сільського господарства» : Бабенко В.В, Герченов О.В., Кочетов С.Л., Парфьонов А.Ф., Слінкін С.М., Федорченко О.В. які продовжують та помножують добрі традиції рідного відділення.
  За період роботи відділення з 1968 по 2017 рік було підготовлено 5700 висококваліфікованих техніків-механиків. Зараз у коледжі навчається 111 майбутніх техніків-механіків. Для високоякісної підготовки майбутніх фахівців-інженерів на відділенні обладнанні сучасні навчальні кабінети та лабораторії : «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка» , «Технічна механіка», «Взаємозаємність, стандарти та технічні вимірювання», «Матеріалознавство і ТКМ», «Теплотехніка», «Паливно-мастильні матеріали», «Електротехніка», «Сільськогосподарські машини», «Трактори та автомобілі», «Ремонт машин», «Експлуатація машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК», «Охорона праці», «Механізація тваринництва», «Правила дорожнього руху», комп'ютерний клас, кабінет курсового та дипломного проектування. Інформаційне забезпечення освітнього процесу студентам відділення надає бібліотека коледжу та читальна зала з доступом в мережу Інтернет.

 Використання сучасних технологій в сільському господарстві, на виробництві вимагає нових підходів у навчанні майбутніх фахівців. Тому для кожного навчального закладу вкрай необхідні майстерні та лабораторії, обладнані сучасною технікою, навчально-виробничою базою, тісний зв’язок з сучасними підприємствами, установами, господарствами. 

  Студенти відділення приймають активну участь в науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях на яких завжди займають високі місця, що підтверджено грамотами, дипломами та медалями різного ґатунку. Так в травні 1979 року команда велосипедистів технікуму приняла участь в першості Радянського Союзу в м. Смолиткан Литовської РСР, (тренери Ширшов В.І.,Кузнєцов В.А.) і студенти відділення «Механізація сільського господарства» Мартиш О., Попов П., Лисняк О., Шаповалов А. зайняли почесне 4-те місце в командній гонці.
 Традиційно в коледжі в межах тижня циклової комісії інженерних дисциплін проводиться свято-конкурс «День механіка», серед студентів спеціальності «Агроінженерія », «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», що стало вже доброю традицією.
  Свято «День механіка» проводиться з метою прищеплення у студентів відділення любові до обраної спеціальності, додаткової перевірки їх знань та навичок у ігровій невимушеній обстановці, обміну досвідом між викладачами циклової комісії інженерних дисциплін та майстрами циклової комісії індивідуального навчання, популяризації нашого відділення та коледжу серед учнівської молоді району.

 

 Конкурс  „Кращий коваль”,  суддя – Ковтун С.В.

 

 Проведення конкурсу з дисципліни «Паливно-мастильні матеріали»,
суддя – Федорченко О.В.

 

 

Виконання пробної міжрядної культивації, суддя – Дьяков М.Г.

 

 

Конкурс «Кращий ремонтник», суддя- Попов О.М.

 

Конкурс на точне і плавне водіння трактора, суддя -Кочетов С.Л.

 

  Під час навчання в коледжі студенти нашого відділення отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та робітничі професії : «Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та обладнання». Зараз підготовляються документи для ліцензування робітничих професій «Верстатник широкого профілю» та «Електрозварник ручного зварювання».
  Справжніми батьками вважали своїх кураторів груп студенти-випускники. Так, наприклад, Парфьнов Ф.А. підготував та випустив груп техніків-механіків, Попов О.М.-,Рязанцева С.І.-,Власов С.Ф.-,Лисяк В.В.-, Слінкін М.Г.

Зустріч випускників відділення 1976 року випуску. Куратор Слінкін М.Г.

 

  Випускники відділення працюють на посадах керівних, середньої ланки сільськогосподарських підприємств: керівники господарств, головні інженери, інженери з охорони праці, бригадири тракторних бригад, завідувачі центральними ремонтними майстернями, завідувачі автомобільними гаражами, інженерами з механізації трудомістких процесів у тваринництві та ін., керівниками та інженерно-технічними працівниками ремонтно-обслуговуючих підприємств сільськогосподарської техніки.
  Особлива гордість відділення - випускники, які досягли визначних успіхів у своїй професійній та громадській діяльності.
 Серед випускників відділення є такі, що мають вчені звання : Гусаков Андрій Олександрович (кандидат технічних наук, доцент кафедри Санкт-Петербурзького університету).
  Утримання передових позицій в конкуренції за ринки збуту базуються на якісній підготовці фахівців для сільських територіальних громад.
  Ми пишаємось своїми випускниками, які і по сьогодення віддають свої знання, вміння, навички сільському господарству, працюють на підприємствах різних форм власності. Це успішні фермери, керівники приватних підприємств: Ніколенко Олег, Войтенко Володимир, Шайдовський Сергій, Кущинський Анатолій, Портнов Андрій, Денченко Олексій, Коваленко Сергій, Кононенко Сергій, Мацько Віталій, Горобань Віталій, Касимов Ігор, Мінько Андрій, Мінько Олексій, Дем՚яненко Артем, Мурич Віктор, Іотов Віктор, Попелешко Іван, Мечев Федор та інші. Більшість з них мають другу вищу економічну освіту, цього вимагає робота.

 Життя вимагає від кожного фахівця-механіка знань споріднених дисциплін. Особливо знань енергетичних, тому значна кількість випускників отримали другу вищу освіту – інженерів-енергетиків і сьогодні вони успішно працюють в енергетичних установах, це: Корнєєв Ігор, Кузьменко Андрій, Шутов Олександр, Шаповалов Олександр, Закуцький Радіон, Музалевський Руслан,Мірошниченко Володимир та інші.
  Значна кількість випускників зв’язала своє життя з підготовкою та вихованням майбутніх спеціалістів, це: Герченов О., Слінкін С.,Слінкін М., Парибік С., Волков В., Драгулов В., Кочетов С., Барчак І.Л., Перунов Ю., Федорченко О., Д՚яков М., Станчевський М. Деякі з них працюють в рідному коледжі.
  Фізично підготовлені випускники, що відслужили в лавах армії поповнили ряди національної поліції, міліції. Серед них ті, що в різні періоди займали посади, мають офіцерські звання: Слабоус Бунчук Леонід, Іотов Іван, Уфімцев Олег, Подмазін Віталій, Шипилов Володимир, Драганов Сергій, Проданов Олег, Златанов Юрій, Квицько Михайло, Драгулов Віталій, Іотов Герман, Марков Едуард, Сметанко Володимир.
Ми вдячні випускникам, які на все життя вважають коледж своєю рідною домівкою. Приводять на навчання своїх синів, дочок, онуків. Пишаємося своїми династіями: Матвієнко, Волкових, Слінкіних, Самойленко, Рябових, Зяблових, Міхових, Рулевських, Фролових, Тутових, Ковалько, Шавкових, Кошелей та ін..
 Випускники відділення «Механізація сільського господарства» характеризуються організованістю, дисциплінованістю, тактовністю, комунікабельністю, легко можуть вирішувати будь-які питання сучасності. Тому в процесі роботи їх висувають на керівні посади в різних галузях. І сьогодні спеціальність технік-механік є однією із спеціальностей, яка користується попитом в нашому регіоні. При вступі до коледжу на спеціальність, «Агроінженерія» завжди існує великий конкурсний відбір. Наші випускники з успіхом продовжують освіту в ТДАТУ та інших університетах України за скороченим терміном навчання.
  Ми вважаємо, що відділення «Механізація сільського господарства»,яке має назву «Технічне» сьогодні, як і завжди залишається ведучим у коледжі і продовжує славні багаторічні традиції нашого навчального закладу.

   
Власов С.Ф. викладач інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії;

Слінкін С.М. викладач інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, голова циклової комісії інженерних дисциплін.
Рязанцева С.І. провідний фахівець з працевлаштування, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.