Конференція-захист курсових робіт студентами спеціальністі «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

  Курсова робота з дисципліни  "Організація і  планування діяльності фермерського господарства" – важливий елемент навчального процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань організації діяльності аграрних формувань.
  Курсова робота є самостійно виконаним дослідженням певної теми з використанням фактичних звітних і розрахункових показників по окремому  господарству. В процесі курсової роботи студент здобуває навики, які стануть йому у нагоді протягом усього життя – самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань.

  На протязі семестру студенти  48 групи спеціальності  «Організація і технологія ведення  фермерського   господарства» виконували  курсову роботу. В процесі роботи студенти вдосконалювали навики самостійної роботи, отримані на практичних заняттях, семінарах, практиці та застосовували їх до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
  14 грудня 2018 року відбувся  захист  курсових робіт перед комісією. Кожен студент  48 групи на протязі 5-8 хв. доповідав про зміст роботи, давав відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії.
   Повні та змістовні   доповіді з використанням електронних презентацій  показали студенти: Олексій Рагулін, Максим Хачатрян, Максим Мовчан, Євген Підручний.
   Захист курсових робіт має велике значення, оскільки  дає студентам досвід публічних виступів. Окрім того, захищаючи курсову роботу, студент вчиться всебічно обґрунтовувати запропоновані шляхи розв’язання економічних завдань, а також глибоко осмислювати виконану роботу.

                                             Викладач Н.В. Власова