Захист переддипломної практики

  19 березня 2021 року відбувся захист звітів з переддипломної практики студентів третього курсу 30 групи спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом викладачів циклової комісії фінансово-економічних та математичних дисциплін Гєнчєва О.В. і Бащеванжи Н.В. та членів комісії: Дімітрова Є.В., завідувача навчально-виробничої практики; Бабенка В.В., тимчасово виконуючого обов’язки заступника директора з навчальної роботи; Махотки Т.В., голови циклової комісії.

  Практика є невід’ємною складовою підготовки фахівців та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання. Практика покликана для набуття та вдосконалення практичних навичок і вмінь за спеціальністю. Базами практики були відділення АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ОТП Банк м. Бердянськ, АТСГ «ТАС», НАСК « Оранта-Січ» , « Чисте місто Приморська».
  Адміністрація коледжу, викладачі циклової комісії фінансово-економічних та математичних дисциплін, студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» висловлюють подяку керівникам баз практики, які допомагали у зібранні необхідного матеріалу для виконання загальної програми практики, написанні звіту, індивідуального завдання та надання практичних знань та навичок.