072 фінанси банківська справа та страхування

   Підготовка спеціалістів з фінансів у Ногайському коледжі почалася з 2004 р.  Перший випуск відбувся у 2006 р., випущено 25 чоловік. Зараз на відділенні працюють досвідчені викладачі та навчаються старанні студенти, серед яких : президентські стипендіати, переможці регіональних етапів конкурів з фахових дисциплін, переможець конкурсу «Кращий студент року», учасники  та переможці обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови ім.П. Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, учасники олімпіад з математики, інформатики.

    В останні роки в Україні відбулися і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За роки, що минули від початку радикального реформування адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок економіки і, в першу чергу, сфера фінансових відносин у суспільстві. Це пов’язано з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення , бюджетної системи, а також систем оподаткування, кредитування і розрахунків, певним розвитком ринкової інфраструктури у сфері фінансово-кредитних відносин, запровадженням на підприємствах, організаціях податкового обліку (паралельно з бухгалтерським обліком).
    Ці умови вимагають від фахівців, які працюють у фінансовій системі, глибокого опанування знань з фінансів, прийняття ефективних управлінських рішень, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі значно зменшуються.

    Молодший спеціаліст з фінансів може працювати в органах державної податкової служби України, фінансових управліннях державних адміністрацій в областях, фінансових відділах державної адміністрації в районі, Виконкомі міської ради   народних   депутатів,   держказначействі,   бюджетних   установах, централізованих бухгалтеріях охорони здоров'я та освіти, страхових компаніях, органах соціального захисту населення, на підприємствах, в організаціях різних організаційно-правових форм господарювання і видів власності галузей народного господарства.
    Фахівець підготовлений до роботи в органах державної податкової служби України може займати первинні посади:              

 • старшого бухгалтера податкової міліції;      
 • державного податкового інспектора;
 • інспектора та уповноваженого;
 • начальника канцелярії податкової міліції.
 • У держказначействі:
 • спеціаліста;
 • бухгалтера 2-ї категорії.

В фінансових відділах райдержадміністації, Виконкому міської Ради народних депутатів:

 • спеціаліста 2-ї категорії;
 • бухгалтера;
 • бухгалтера-ревізора.
 • У централізованих закладах охорони здоров'я, освіти та культури:
 • бухгалтера;
 • бухгалтера-ревізора;
 • касира.

У страхових компаніях - страховим агентом.

В організаціях різних організаційно-правових форм господарювання і видів власності різних галузей народного господарства:

 • бухгалтера;
 • бухгалтера-ревізора;
 • касира;
 • обліковця.

Фахівці на всіх посадах зможуть належно оцінювати конкретні дії суб'єктів підприємницької діяльності у сфері фінансових відносин відповідно до створених в Україні нових законодавчих й нормативних документів.

Для забезпечення високого рівня підготовки фахівців зі спеціальності  "Фінанси і кредит" відповідно до сучасних вимог:

 • встановлені зв'язки із Таврійським державним агротехнологічним університетом в рамках угоди про створення науково-методичного комплексу підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси і кредит";
 • організовано на базі коледжу підготовку до вступу випускників  коледжуі шкіл містата регіону до Таврійського державного агротехнологічного університету;
 • ведеться  співробітництво з промисловими і переробними підприємствами, агрофірмами, страховими компаніями, з бюджетними  установами  з метою  вдосконалення практичної підготовки студентів;
 • обладнані кабінети і лабораторії для підготовки фахівцівзі  спеціальності "Фінанси і кредит";
 • створенні навчальні і контролюючі комп'ютерні програми зі    спеціальності "Фінанси і кредит".