Життя, що віддане дітям...

Олександр Антонович Захаренко
(1937 – 2002 рр.)

"Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї..."
                                                      І. Франко

     04 лютого 2014 року в читальному залі коледжу відбулися педагогічні читання на тему: «О.А. Захаренко. Життя, що віддане дітям», у яких взяли участь педагоги-початківці, слухачі «Школи молодого викладача».
    Цей захід був присвячений пам’яті видатної людини, Олександра Антоновича Захаренка, який був одним із зачинателів педагогіки співробітництва – напряму в радянській педагогіці, що виник у 80-х роках XX ст. як протест проти традиційної системи освіти й виховання, яка викликала велику полеміку в педагогічних колах. Педагогіка співробітництва – це система форм, методів і прийомів у навчально-виховному процесі, які спираються на принципи гуманізму і творчого підходу до розвитку особистості – дитини.
    Скільки людей прагнуло розкрити таємницю «сахнівського феномену», намагаючись усвідомити глибину непересічної особистості Учителя. Називали його добротворцем і подвижником, фанатом і диваком-альтруїстом, великим мрійником і глибоким аналітиком, фантазером і винахідником, генератором ідей і скульптором дитячих душ, духовним батьком і Прометеєм учительського роду… А його школу – звичайну сільську школу – величали Школою Мрійників, Колискою долі, Центром добра і мудрості, Храмом знань та народної моралі і навіть Меккою вітчизняної педагогіки!
    Ідуть роки, минають часи, змінюються покоління, а ідеї добротворення О.А.Захаренка не старіють, його педагогічна спадщина – це безцінний скарб для сучасних педагогів, адже виросла вона з народної мудрості, батьківської доброти і таланту Великого вчителя.

Гєнчєва Е.Д., методист коледжу