Виробнича практика

Виробнича технологічна практика – шлях до професійної майстерності.

    Практика на виробництві – це досвід, без якого теоретичні знання зводяться до нуля. Роки навчання – найщасливіша мить в житті кожної людини. Навчання неможливо уявити без пошуків, без захоплення і чекання нового, без радості пізнання і успіху, без всього того, що робить життя насиченим і яскравим.
    Людство давно відкрило найефективнішу формулу навчання: знання стають знаннями в повному значенні цього слова тоді, коли вони мають зв'язок з практичною діяльністю і застосовуються на власному досвіді. Специфікою сучасної освіти є необхідність набуття майбутніми фахівцями професійного досвіду практичної діяльності ще під час навчання у навчальному закладі. З цією метою до освітньо-професійної програми фахової підготовки молодших спеціалістів ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» включено цикл практичної підготовки, який передбачає проходження студентами навчальних практик на базі колекційно-дослідного поля, майстерень та лабораторій коледжу та виробничих практик: технологічної та переддипломної. Викладачі коледжу приділяють велику увагу практичному навчанню студентів.
   Виробничі практики студенти спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» проходять після вивчення циклу спеціальних дисциплін на базі провідних сільськогосподарських підприємств Приморського району, в яких впроваджуються передові технології в галузі рослинництва. Особливо радо зустрічають студентів в ПСП «Приморський» (керівник господарства Ліпченко М.М.) та ПСП «Банівка» (керівник господарства Ніколенко О.В.).
     Під час проходження виробничих практик студенти безпосередньо на сільгосппідприємствах різних форм власності знайомляться з технологією виробництва продукції рослинництва, відпрацьовують вміння і навички за спеціальністю та з робітничої професії «Тракторист-машиніст категорії А», закріплюють знання, отримані при вивченні теоретичних дисциплін та набувають первинного практичного досвіду.
Для керівництва практикою з метою надання належної допомоги за практикантами закріплюються досвідчені викладачі коледжу та спеціалісти господарства.
    Після проходження виробничої практики підводяться її підсумки. Вже традиційним стало проведення конференції з захисту практики з використанням фото та відео звіту. В листопаді цього року була проведена конференція із захисту технологічної практики спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва». Студенти 41 групи в присутності викладачів циклової комісії агрономічних дисциплін та студентів молодших курсів звітували про результати практики. Особливо цікавими були доповіді Бондарь А., Матюхіної Л., Кєнєвої О., Хитуна Я та Гончаренко А. Вони професійно відповідали на запитання присутніх, робили пропозиції щодо поліпшення програми практики та отримали відмінні оцінки за практику. Ми вважаємо, що після закінчення коледжу наші випускники спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» достойно поповнять ряди спеціалістів сільського господарства.

Мілєва Н.В., Косенчук Н.П., Косенчук С.М., Булашева Л.О.,
викладачі агрономічних дисциплін
ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ», керівники практик.