Компетентнісний підхід у підготовці фахівців-агрономів факультету АТЕ та ВСП «Ногайського коледжу ТДАТУ»

1 червня 2016 року ТДАТУ відвідали представники ВСП «Ногайського коледжу ТДАТУ».

На території ТДАТУ колег з Ногайського коледжу на чолі з директором Шкиндером Володимиром Сергійовичем гостинно зустріли декан факультету АТЕ Іванова Ірина Євгенівна, зав. каф. «Рослинництво» Тодорова Людмила Володимирівна та зав. профорієнтаційним сектором факультету АТЕ Бурдіна Ірина Олександрівна.

Метою зустрічі був пошук концептуальних підходів в практичній підготовці студентів та максимальна адаптація навчальних планів коледжу до інтегрованих навчальних планів фахівців спеціальності «Агрономія» ТДАТУ.

Відкрити повну версію статті