Захист переддипломної виробничої практики

   Практика студентів Відокремленого структурного підрозділу «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
Практика студентів проводиться на базах практичного навчання, які забезпечують виконання програми практики для відповідних молодших спеціалістів.

   Одним з головних напрямів у забезпеченні професійної компетентності молодшого спеціаліста є інтеграція навчання і виробництва. На сьогодні налагоджений зв'язок з мережею базових підприємств Приморського та інших районів за місцем проживання студентів, що передбачено положенням «Про проведення практики». З цими підприємствами укладено угоди на проведення спільної навчально-виробничої діяльності.
  Переддипломна практика є завершальним етапом навчання. Студенти виконують обов'язки відповідно до посад, що окреслені освітньо-кваліфікаційною програмою спеціальності.
Перед проходженням переддипломної практики проводяться збори студентів, де їх знайомлять зі змістом програми практики, надають консультації з методики її проходження та оформлення щоденників-звітів. Керівництво практикою здійснюють керівники від виробництва та навчального закладу. При визначенні місця проходження практики враховано перспективи працевлаштування, набуття навичок адаптації в колективі.
  Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завданнь.
Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики в рукописному або друкованому (електронному) вигляді. Після закінчення практики звіт захищається студентом перед комісією.
  21 березня серед студентів ІV курсу 46 групи відбувся захист переддипломної виробничої практики.
Результати захисту практики показали, що успішність групи 100%, якість знань 70,6%.
Але найважливіший показник результатів проходження практики – це працевлаштування студентів за спеціальністю. Таким чином під час проходження виробничої практики з позитивного боку зарекомендували себе Радченко Аліна та Мельніков Ілля, які на даний час поєднують на четвертому курсі роботу на виробництві і навчання у коледжі .
 Перспективним напрямком організації проведення практик заклад передбачає зміцнення ділових зв'язків з об'єктами практик для більш повного забезпечення новітньою інформацією професійного характеру і поглибленого ознайомлення з напрямками і особливостями землевпорядного виробництва.