Навчальнi практики з агроінженерних дисциплiн

  З метою закрiплення теоретичних знань з дисциплiн "Трактори та автомобiлi" та "Сiльськогосподарськi машини", студенти спецiальностi "Агроiнженерiя" проходять навчальнi практики з вiдповiдних дисциплiн. Пiд час практик студенти отримують навички з розбирання, складання, регулювання та пiдготовки до роботи сiльськогосподарської техники.

  Отриманi навички вони використовують для підготовки  до роботи ciльськогосподарської технiки коледжу, яка використовується при вирощуваннi сiльськогосподарських культур на навчально-дослiдному полi освiтнього закладу.