Навчальна практика «Податкова система»

  Відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачено проходження навчальної практики «Податкова система».
   Компетентності, отримані під час практики, необхідні фаховим молодшим бакалаврам з фінансів, банківської справи та страхування для здійснення управління у сфері оподаткування. Виконання завдань практики дає змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.

    Основним завданням навчальної практики «Податкова система» є закріплення теоретичних знань та організаційних засад діяльності податкової системи і податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.