Склад циклових комісій

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова  комісія загальноосвітніх  дисциплін

Жихар Людмила Володимирінв
Вельчева Наталя Миколаївна
Волкова Лариса Миколаївна
Гєнчєва Елла Дмитрівна
Смоковська Євгенія Іванівна - викладач
Гаркуша Ірина Анатоліївна

  Загальноосвітня підготовка є вагомою складовою у навчанні майбутніх спеціалістів сільського господарства. Вона допомагає молодій людині адаптуватись у сучасній сфері праці, де діють постійно змінні економічні умови, оновлюються напрями господарської діяльності, з’являються нові технології.
Викладачі циклової комісії працюють над професійною спрямованістю викладання, що зумовлена не тільки використанням педагогічних засобів (змісту, форм, методів навчання), які забезпечують засвоєння студентами мінімуму знань, вмінь та навичок, а ще й сприяють розвитку ціннісного та цілісного за характером уявлення до даної професії, формуванню професійних якостей особистості.

Перейти на сторінку заходів циклової комісії