Склад циклових комісій

Циклова комісія агрономічних дисциплін

Циклова комісія агрономічних дисциплін

Дімітров Євген Васильович
Косенчук Наталія Петрівна
Макушенко Світлана Степанівна
Даценко Володимир Васильович
Шумельна Тетяна Анатолівна
Гордієнко Оксана Вікторівна
Блищик Людмила Анатоліївна

      Викладачі циклової комісії працюють над підготовкою фахівців, що повинні вміти здійснювати організаційно-технологічне керівництво в рослинництві господарства; проводити роботу з впровадження і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції; брати участь у розробці заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту, впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування, збирання, зберігання сільськогосподарських культур; брати участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур; здійснювати контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації; контролювати додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

   Для належної якісної підготовки фахівців, викладачі циклової комісії використовують інноваційні технології навчання, електронні освітні ресурси.

Перейти на сторінку заходів циклової комісії