Агроінженерія (Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва)

Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: – денна та заочна
Навчання в коледжі за спеціальністю «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» проводиться за рахунок коштів держбюджету.

 

Етапи вступної кампанії


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту на базі 11-тих класів денної форми навчання:

- 01.07.2019 - 30.08.2019

 

Подача заяв в електронній формі (на основі сертифікатів ЗНО):

- 10.07.2019 - 29.07.2019

 

Термін прийому документів:
- на базі 9-тих класів: 01.07.19 - 13.07.2019

- особи, які беруть участь в конкурсі на основі сертифікатів ЗНО (2017, 2018, 2019 рр.): 10.07.19 - 29.07.2019

- на основі диплому кваліфікованого робітника:

10.07.2019 - 22.07.2019

 

Термін проведення вступних іспитів:
- на базі 9-тих класів: 14.07.2019 - 21.07.2019

- на базі 11-тих класів та на основі диплому кваліфікованого робітника:
23.07.2019 - 28.07.2019

 

 

Про спеціальність

     У сучасних умовах важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів аграрними вищими навчальними закладами І-II рівнів акредитації зі спеціальності 5.091902 "Механізація сільського господарства". Молодші спеціалісти за рівнем підготовки повинні бути конкурентоспроможними, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики.


     Молодший спеціаліст технік-механік готується до професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів вирощування продукції рослинництва та тваринництва, переробки цієї продукції та її зберігання, технічного сервісу машинно-тракторного парку та експлуатації обладнання сільськогосподарських підприємств.
     Якість професійної підготовки випускника залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін та практичної підготовки, яку він здобуває в процесі навчання.


    Технік-механік може працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, фермерських господарствах, підприємствах технічного сервісу на посадах механіка виробництва, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка цеху, техніка з механізації трудомістких процесів, інспектора з охорони праці.

Кваліфікаційна характеристика

   Технік-механік: забезпечує комплексну механізацію виробничих процесів у галузях рослинництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, здійснює вибір і раціональне комплектування машинно-тракторних агрегатів, раціональне розміщення і оснащення робочих місць і устаткування та безпечні умови роботи на них.
      Організовує і забезпечує безаварійну і надійну роботу техніки і технологічного обладнання, їх правильний і своєчасний якісний ремонт, підготовку планів-графіків технічного обслуговування і ремонту техніки, огляд і перевірку обладнання, замовлення на централізоване виконання технічних обслуговувань і капітальних ремонтів, одержання запасних частин, інструментів тощо. Бере участь у прийманні і встановленні нового обладнання, впроваджує засоби механізації у трудомісткі роботи.
     Забезпечує і проводить налагодження роботи машин, обладнання, оцінює   якість   і   ефективність  їх роботи. Організовує і забезпечує виконання механізованих робіт, операцій, процесів; освоює конструкцію   нових   машин,   обладнання   і   технічних   комплексів, обґрунтовує їх придбання, впровадження у виробництво, формує парк машин для господарств і організацій та проводить контроль якості машин,   обладнання,   вузлів,   деталей,   розробляє   і   веде   технічну документацію,   впроваджує   прогресивні   форми   організації   праці, використовує     сучасну     обчислювальну    техніку     і     персональні комп'ютери,   сприяє   підвищенню   кваліфікації   членів   колективу, розвиває раціоналізаторський рух, використовує в роботі науково-технічні    і   періодичні    видання;    аналізує    економічні    показники використання техніки і обладнання, визначає економічну ефективність її   використання,   веде   первинну   документацію   обліку   звітності, визначає   економічні   показники  роботи   підпорядкованої  дільниці, впроваджує у виробництво новітні технології у галузях рослинництва, тваринництва     та     переробки     сільськогосподарської     продукції; контролює якість ремонтних робіт і знаходить причини браку, складає документацію  на  списання  машин  і   механізмів,   непридатних  для використання, організовує технічне обслуговування і ремонт техніки, виконує    слюсарні,    діагностичні    і    регулювальні    роботи,    керує тракторами,     автомобілями,     сільськогосподарськими     машинами, здійснює   заходи   щодо   попередження   травматизму,   професійних захворювань    та    охорони    навколишнього    середовища;    виконує інженерні розрахунки деталей машин простих механізмів і обладнання.

Випускники отримують робочі професії:

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А"
 • Водій автомобільного транспорту категорії "В", "С"
 • Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки

Випускники можуть працювати на посадах:

 • Ззавідувач машинного двору
 • Завідувач майстернею
 • Майстер з експлуатації, ремонту машин і механізмів
 • Механіка автомобільної колони
 • Механіка виробництва
 • Механіка цеху
 • Мехінка дільниці
 • Техніка з механізації трудомістських процесів
 • Інспектора з охорони праці