Дисципліни спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»