Ми сіємо майбутнє

     Майбутнє належить сільському господарству, бо виробництво продуктів харчування є якщо не найголовнішим, то одним із головних завдань людства.

Структурні зміни в сільському господарстві швидко набувають масштабності і зумовлюють технологічний розвиток. При цьому головною задачею залишається оптимізація методів господарювання в рослинництві, тваринництві, екології, створювати передумови для ефективного виробництва аграрної продукції шляхом застосування новітніх технологій, обладнання. В епоху глобалізації вітчизняне сільськогосподарське виробництво повинно бути конкурентноспроможним на світових ринках та постійно забезпечувати населення високоякісними продуктами харчування у звичному асортименті та необхідній кількості.

Детально

Практика студентів

Практика студентів –

наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери.

 

   Сучасні технології в сільському господарстві , інформатизована соціальна сфера потребують фахівця з освітою як мінімум на рівні коледжу, спеціаліста з достатньою професійною підготовкою, практично зорієнтовану людину , яка вміє і теоретично розмірковувати, і практично матеріалізувати задумане.

     Тому підготовка молодшого спеціаліста аграрія у ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» відбувається у нерозривній єдності виробничого і навчального процесів і втілюється в різних видах практик, які становлять більше 60 % всього змісту навчання.

     Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою навчально-виховного процесу і мета його закріпити і поглибити знання, отриманні в процесі теоретичної підготовки, сформувати у студентів необхідні уміння і навички зі спеціальності, розвивати організаторські здібності для відкриття власної справи.

     Незаперечним стимулом до зростання професійної майстерності студентів є проходження практик в умовах виробництва. З цією метою між навчальним закладом та підприємствами в галузі землевпорядкування оформлені договори на проведення виробничої та переддипломної практик.

       В цьому році студенти спеціальності «Землевпорядкування» проходили практику у відділі Держкомзему у Приморському районі, ДП «Центр ДЗК», Приморській міській раді, приватних землевпорядних фірмах.

       Після проходження практики в коледжі було організовано теоретично-практичну конференцію на яку були запрошені представники даних підприємств: заступник начальника відділу Держкомзему у Приморському районі Скороход А.А., провідний спеціаліст відділу Держкомзему Харін О.В., завідуюча сектором ДЗК Гіренко Н.С., виконуючий обов’язки начальника ДП «Центр ДЗК» Марков Д.Ю., начальник відділу землеустрою та екології Сухореброва І.І. Цікавими і неповторними були презентації студентів з проходження переддипломної практики.

       Дуже приємно було чути від представників підприємств відгуки про наших студентів. Лунали слова подяки в адрес адміністрації та викладачів навчального закладу, які готують таких спеціалістів здатних з першого дня роботи понурити у вирій земельної реформи та вдало вирішувати питання.

         Зусилля адміністрації навчального закладу спрямовані на те, щоб забезпечити чітку організацію всіх видів практичного навчання, створити студентам максимальні умови для навчання, практичного тренінгу, професійної самореалізації.

       Саме свої знання і вміння в галузі землевпорядного проектування та комп’ютеризації, земельного права та кадастру, геодезії та фотограмметрії наші студенти Тузенкова Т., Мхітарян А., Романюк М. змогли показати 24-25 квітня на базі ВП «Костянтинівський коледж Луганського НАУ» де було проведено регіональний конкурс «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Землевпорядкування» вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації .  

       Участь у конкурсі приймали 14 навчальних закладів. Студент Романюк М. отримав диплом за ІІ місце в особистій першості в галузі «Геодезія та фотограмметрія», а навчальний заклад подяку від начальника головного управління Держкомзему у Донецькій області у номінації «Кращий теоретик».

       Отже, організація практичного навчання в коледжі відповідає сучасним вимогам і готує молодших спеціалістів , які володіють системою інтегрованих умінь, і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах земельної реформи.