Захист переддипломної виробничої практики

   Практика студентів Відокремленого структурного підрозділу «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
Практика студентів проводиться на базах практичного навчання, які забезпечують виконання програми практики для відповідних молодших спеціалістів.

Подробнее...

Ми сіємо майбутнє

     Майбутнє належить сільському господарству, бо виробництво продуктів харчування є якщо не найголовнішим, то одним із головних завдань людства.

Структурні зміни в сільському господарстві швидко набувають масштабності і зумовлюють технологічний розвиток. При цьому головною задачею залишається оптимізація методів господарювання в рослинництві, тваринництві, екології, створювати передумови для ефективного виробництва аграрної продукції шляхом застосування новітніх технологій, обладнання. В епоху глобалізації вітчизняне сільськогосподарське виробництво повинно бути конкурентноспроможним на світових ринках та постійно забезпечувати населення високоякісними продуктами харчування у звичному асортименті та необхідній кількості.

Детально

Еще статьи...

  1. Практика студентів