Теодолітне знімання

  Важливою складовою освітнього процесу є практичне навчання. Ті знання, які студенти засвоюють на заняттях, сприяють формуванню вмінь і навичок під час навчальних практик. На фото студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» під час навчальної практики "Теодолітне знімання" на навчальному полігоні коледжу вимірюють горизонтальні кути і довжини ліній.

Детально

Захист переддипломної виробничої практики

   Практика студентів Відокремленого структурного підрозділу «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
Практика студентів проводиться на базах практичного навчання, які забезпечують виконання програми практики для відповідних молодших спеціалістів.

Подробнее...