Технологічна практика спеціальності 201 «Агрономія»

  Одним із завершальних етапів практичного навчання є виробничі практики. Завдання технологічної практики – ознайомити студентів безпосередньо на підприємствах з виробничими процесами, роботою керівників і спеціалістів підрозділів. Студенти Ногайського коледжу спеціальності 201 «Агрономія» пройшли технологічну практику в господарствах Бердянського та Пологівського району, закріпили знання, одержані при вивченні спеціальних дисциплін і набули практичних навичок із робітничої професії та спеціальності.

Навчальна практика «Податкова система»

  Відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачено проходження навчальної практики «Податкова система».
   Компетентності, отримані під час практики, необхідні фаховим молодшим бакалаврам з фінансів, банківської справи та страхування для здійснення управління у сфері оподаткування. Виконання завдань практики дає змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.

Детально