Ремонт машин і обладнання

  На початку жовтня студенти Ногайського коледжу спеціальності "Агроінженерія" проходили навчальну практику "Ремонт машин і обладнання", яка є ефективною формою підготовки студентів до роботи на виробництві. Студенти отримують вміння користуватися контрольно-вимірювальними приладами та інструментами, використовувати довідкову технічну літературу, виконувати операції щодо відновлення деталей машин та дефектно-комплектувальних робіт

Детально

Навчальнi практики з агроінженерних дисциплiн

  З метою закрiплення теоретичних знань з дисциплiн "Трактори та автомобiлi" та "Сiльськогосподарськi машини", студенти спецiальностi "Агроiнженерiя" проходять навчальнi практики з вiдповiдних дисциплiн. Пiд час практик студенти отримують навички з розбирання, складання, регулювання та пiдготовки до роботи сiльськогосподарської техники.

Детально