Захист переддипломної виробничої практики

Рейтинг:   / 0

   Практика студентів Відокремленого структурного підрозділу «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
Практика студентів проводиться на базах практичного навчання, які забезпечують виконання програми практики для відповідних молодших спеціалістів.

Подробнее...

Ми сіємо майбутнє

Рейтинг:   / 2

     Майбутнє належить сільському господарству, бо виробництво продуктів харчування є якщо не найголовнішим, то одним із головних завдань людства.

Структурні зміни в сільському господарстві швидко набувають масштабності і зумовлюють технологічний розвиток. При цьому головною задачею залишається оптимізація методів господарювання в рослинництві, тваринництві, екології, створювати передумови для ефективного виробництва аграрної продукції шляхом застосування новітніх технологій, обладнання. В епоху глобалізації вітчизняне сільськогосподарське виробництво повинно бути конкурентноспроможним на світових ринках та постійно забезпечувати населення високоякісними продуктами харчування у звичному асортименті та необхідній кількості.

Детально

Еще статьи...

  1. Практика студентів