Пам’ятка студентам

ПАМ'ЯТКА СТУДЕНТАМ

üП’ять  принципів

самоорганізації при підготовці до складання державної підсумкової атестації

Складайте графік підготовки на кожен день і відмічайте навіть найменші успіхи і досягнення. Випередження графіка зумовлює широку гаму позитивних емоцій: радості, успіху, впевненості у своїх силах.

Приготуйте усе, що знадобиться для роботи, щоб потім не відволікатися. Намагайтеся у процесі роботи дотримуватися наміченого графіка.


Першу годину можна працювати без перерви, а далі мають бути 5-10-хвилинні перерви через кожні 40-50 хв. напруженої роботи, під час яких можна виконувати фізичні вправи.


Якщо важко зосередитися на навчальному матеріалі, почніть конспектувати, складати таблиці, логічні схеми. Цей процес унеможливлює часте й тривале відволікання уваги. Такий самий ефект має читання вголос. Після того, як вам вдасться зосередитися на ньому, можна повернутися до читання про себе.


Намагайтеся чергувати читання з обмірковуванням і переказуванням, розв'язуванням задач, придумуванням власних прикладів. Це запобігає появі монотонності, за якої стійкість уваги знижується. Зміна навчальних предметів під час виконання завдань також сприяє збереженню стійкої уваги.

üПоради щодо складання письмової державної підсумкової атестації

Не сподівайтесь на допомогу екзаменатора, якщо вам не зрозумілий текст завдання. Екзаменатор має право давати пояснення, якщо текст завдання погано надрукований.

Почніть розв’язувати найлегше, на вашу думку, завдання. Заплутана умова ще не говорить про складність завдання.

Зберіться з думками та починайте працювати. У вас все вийде!

Не зациклюйтесь на тому завданні, яке не можете розв’язати, спробуйте розв’язати інше. Можливо, успіх розв’язання легшого завдання додасть вам упевненості, і ви зможете впоратись зі складнішим.

Будьте уважними, запам’ятайте вказівки викладача щодо підписання роботи, заповнення певних бланків (якщо це необхідно) та виконання завдань.

Сконцентруйтеся після організаційних моментів – для вас тепер є лише текст завдань і час для їх виконання.

Прочитайте завдання двічі і обов’язково до кінця, зрозумійте, що від вас вимагається.

Не поспішайте, оскільки можете неправильно зрозуміти умови завдань.

Думайте лише про виконання того завдання, яке виконуєте, а не всіх відразу.

Перевірте виконане завдання.

Прислухайтеся до своєї інтуїції.

üВимоги до поведінки студентів під час державної підсумкової атестації

1. Під час державної підсумкової атестації студенти мають право:
1.1. Задавати організаційні запитання, що не стосуються змісту атестаційних завдань.
1.2. Оскаржити процедуру проведення державної підсумкової атестації чи її результати.

2. Під час державної підсумкової атестації студентам заборонено:
2.1. Заважати одне одному, спілкуватися, передавати різні предмети тощо.
2.2. Задавати викладачу запитання, що стосуються змісту атестаційних завдань.
2.3. Виходити з аудиторії по декілька осіб (виходити дозволяється лише по одному).
2.4. Виносити за межі аудиторії бланки та проштамповані аркуші.
2.5. Користуватися мобільними телефонами, фото- і відеоапаратурою, друкованими й рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, конспектами), що можуть бути використані як додаткові джерела інформації, необхідної для виконання атестаційної роботи.

3. Під час державної підсумкової атестації студенти зобов'язані:
3.1. Залишити речі, не передбачені процедурою проведення державної підсумкової атестації, у спеціально відведеному в аудиторії місці.
3.2. Дотримуватися тиші.
3.3. Здавати державній атестаційній комісії бланки відповідей у разі виникнення потреби вийти з аудиторії.
3.4. Здати атестаційну роботу і покинути аудиторію у разі порушення дисципліни та недотримання правил поведінки під час виконання атестаційної роботи.
3.5. Здати бланки відповідей після закінчення роботи.