193 "Геодезія та землеустрій"

Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: – денна.
Навчання в коледжі за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" проводиться за рахунок коштів держбюджету.

Про спеціальність

   У сучасних умовах важливого значення набуває підвищення якості підготовки фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Молодші спеціалісти за рівнем підготовки повинні бути конкурентоспроможними, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики. 

Професійне призначення молодшого спеціаліста

 Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" готується для професійної діяльності у сферах операцій з нерухомістю під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок, проведення моніторингу земель, розробки проектів відведення земель та перенесення їх в натуру для землекористування, роздержавлення та приватизації, при знімальних геодезичних та гідрографічних роботах, пов'язаних з веденням земельного кадастру, розмежуванням кордонів складанням карт, використанням аерофотозйомки на посадах техніка-проектувальника, техніка лаборанта, землевпорядника селищної ради.

Кваліфікаційна характеристика

     Технік-землевпорядник:

 • виконує повірки і регулювання геодезичних приладів, інструментів і обладнання;
 • проводить теодолітну, тахеометричну, мензульну, комібіновані зйомки;
 • проводить геодезичні зйомки із застосуванням електронного і цифрового обладнання;
 • дешифруває аерофотоматеріали та робить прив'язку аерофотознімків до місцевості;
 • вираховує площу, складає експлікацію, відновлює межі землекористуваня і землеволодінь;
 • коректує планово-картографічні матеріали зйомок;
 • переносить проекти землеустрою в натуру;
 • проектує земельні ділянки, складає і оформлює плани;
 • складає акти обстежень, креслень;
 • проводить юридичне оформлення відводів земель, приватизації та роздержавлення земель;
 • веде земельно-кадастрову документацію, складає статистичну звітність;
 • здійснює контроль за використанням земель та охороною земельних ресурсів