Про коледж

        Ногайський коледж починає свою історію з 1921 року. Саме в цьому році, 23 січня в м. Ногайськ, на базі реального училища, було відкрито Ногайський сільськогосподарський технікум – Постанова РНК (Рада народних комісарів УРСР від 23.01.21 р.


     З 1964 року на базі сільськогосподарського технікуму і радгоспу «Надія Республіки» створений Ногайський радгосп – технікум – високорентабельне та багатогалузеве господарство (Постанова Ради міністрів УРСР № 856 від 12.08.1964 р.) В аудиторіях НСХТ займалось більше 1500 студентів як денного, так і заочного відділень.

    На той час радгосп  - технікум готував агрономів, зоотехніків і техніків – механіків. З метою якісної підготовки спеціалістів для аграрного комплексу радгоспом – технікумом була створена належна матеріальна база. В його розпорядженні 5230 гектарів землі, що давало змогу вирощувати високі врожаї  зернових і овочевих культур, винограду, фруктів, утримувати велику кількість тварин (великої рогатої худоби, овець, свиней), і на цій базі проводити навчальні практики.
   Враховуючи клопотання трудового колективу та пропозиції обласної державної адміністрації з 30.06.1998 р., радгосп – технікум перейменовано в Ногайський держаний агротехнічний технікум (НГАТ),  наказ Міністерства агропромислового комплексу України № 192 від 30.06.98 р.


    Керуючись Законом України “Про вищу освіту”,  4 жовтня 2005 року Ногайський державний агротехнічний технікум перейменовано у Ногайський технікум Таврійської державної агротехнічної академії (наказ Міністерства аграрної політики України № 531 від 04.10.2010 р.), а згодом, за наказом Міністерства аграрної політики України № 375 від 31.05.2007 р.- у Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету». З 30.09.2019 р. -  Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені  Дмитра Моторного"


      За період існування навчального закладу випускники коледжу, а їх більше 14 тис., працюють в різних галузях народного господарства, головами районних адміністрацій,  керівниками великих с/г підприємств, фермерами, головними спеціалістами сільського господарства. Серед випускників є відомі  вчені, такі як:
· Гальченко Іван Миколайович, доктор біологічних наук, професор Донського с/г інституту – випускник технікуму 1924 року;
· Максименко Михайло Захарович, доктор  хіміко – технологічних наук, професор, випускник 1949 року;
· Малаков Юрій Федорович, доктор технічних наук,  професор Костромської с/г академії, випускник 1980 року.
· Кандидати наук: Закуцький В.Г., Кулініч Л.Я., Станчевський В.К., Сербай Р.М., Хмарський Н.І. і інші, а також  заслужені агрономи України, депутати різних рівнів, а випускники  Сова В.Г. і Чорна Л.Г. одержали звання Героя Соціалістичної праці.

Наші контакти