193 Геодезія і землеустрій

   1992 рік в Ногайському радгоспі технікумі знаменувався відкриттям нової престижної спеціальності «Землевпорядкування», яка і сьогодні залишається однією з кращих в коледжі. Великий вклад у відкриття цієї спеціальності внесли Папу В.В., Бабміндра Д.І., Кузнєцов В.А., Сметанко О.С., Фадєєва Л.М. У виробничому процесі різних рівнів необхідний фахівець з навичками регулювання земельних відносин, вирішення земельних питань, проведення зйомок місцевості різними способами та за допомогою сучасних електронних приладів, знанням земельного кадастру і права, володів комп’ютерними технологіями, діловою українською мовою, а окрім того був би ініціативною, творчою та обдарованою особистістю. Власне саме такі вимоги ставлять керівники всіх рангів до землевпорядника.
    Професійний рівень майбутнього  спеціаліста визначається перш за все педагогічною майстерністю викладачів, які забезпечують фахову підготовку студентів.  На відділенні працює більше 15 викладачів, серед них викладачі-методисти, старші викладачі, викладачі вищої категорії, відмінники аграрної освіти України та інші.
    Для підготовки фахівців спеціальності «193 Геодезія і землеустрій» в коледжі створена та нарощується матеріально-технічна база. До послуги студентів створені такі навчальні кабінети: «Геодезії», «Землевпорядного проектування», «Топографічного та землевпорядного креслення», «Земельного кадастру і права», «Комп’ютеризації» та інші.
   Проводяться навчальні практики із застосуванням геодезичних приладів: теодолітом, нівеліром, тахеометром, мензулою, сучасними електронними приладами. Викладачі прагнуть забезпечити навчально-виховний процес новітніми педагогічними технологіями.
    Усі ці показники дають відповідні результати, наші студенти стають не тільки учасниками республіканських олімпіад , а й переможцями.
    Щорічно в коледжі  проводяться заходи різного напрямку - ділові ігри, відкриті виховні заходи, конкурси на кращого спеціаліста, олімпіади, зустрічі з працівниками районного відділу земельних ресурсів, обласного управління земельних ресурсів, Запорізького інституту землеустрою та іншими.
    Наші випускники працюють на посаді землевпорядника сільської ради, міських та районних відділах земельних ресурсів, реєстраторами в центрах Державного земельного кадастру, геодезистами, керівниками відділів або приватних землевпорядних фірм, операторами комп’ютерного набору, креслярами, викладачами.
    Продовжують навчання  у вищих навчальних закладах, таких як : Харківський Національний агротехнічний університет ім. В.В. Докучаєва, Луганський аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Львівський аграрний університет та інші вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації.
    Ми пропонуємо актуальну спеціальність - це надійний старт стрімкої кар’єри, диплом державного зразка, поглиблена практична підготовка, можливість працевлаштування під час навчання.
   Навчання в коледжі проводиться за рахунок коштів держбюджету. Наш коледж єдиний в Запорізькій області , який готує землевпорядників. Якщо ви бажаєте отримати престижну освіту - завітайте до нас. Землевпорядник – це особистість, відчуйте смак студентського життя.