Склад циклових комісій

Циклова комісія фінансово-економічних та математичних дисциплін

Циклова  комісія фінансово-економічних та математичних  дисциплін

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Гєнчєв Олександр Васильович
Бащеванжи Надія Валеріївна
Власова Ніна Василівна
Махотка Тетяна Вікторівна
Столяр Геннадій Вікторович
Черкез Олександр Олександрович
Якушенкова Оксана Анатоліївна

Фахівці, що їх готує циклова комісія, підготовлені до професійної діяльності державних органах влади регіонального та муніципального рівня, банках та казначействах, фінансових та страхових компаніях, інвестиційних фондах, податкових інспекціях, митній службі, фінансових відділах підприємств та організацій всіх форм власності. 

      Викладачі циклової комісії  працюють над формуванням вмінь зіставляти і протиставляти вивчені поняття, факти, розмежовувати суттєві і несуттєві ознаки, встановлювати між ними зв’язки, обґрунтовувати судження, самостійно робити висновки з даних фактів. 

    Вони виділяють і посилюють, відповідно до свого предмета, ті компоненти навчальної діяльності, які необхідні для оволодіння професійними знаннями, що допоможуть у майбутній діяльності студентів-випускників. 

Перейти на сторінку заходів циклової комісії