Аграрне майбутнє України - в надійних руках

  Людство давно відкрило найефективнішу формулу навчання: знання стають знаннями в повному значенні цього слова тільки тоді, коли вони одержані самостійно, мають зв'язок з практичною діяльністю і застосовуються на власному досвіді. Тому у ВСП «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» велику увагу приділяють практичній підготовці студентів, під час якої формуються професійні вміння і навички майбутніх фахівців сільського господарства.

  Формування практичних вмінь і навичок відбувається на різних етапах практичної підготовки: лабораторних, практичних заняттях, навчальній практиці з різних дисциплін, професійній технологічній та переддипломній практиках. Технологічну практику згідно галузевих стандартів освіти з підготовки молодшого спеціаліста студенти спеціальності 201 «Агрономія» проходять у базових господарствах району та області. Під час технологічної практики студенти закріплюють та поглиблюють теоретичні знання, отримані в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, знайомляться безпосередньо на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацьовують вміння й навички з робітничої професії та спеціальності. Завершальним етапом практики є її захист, який нещодавно відбувся у коледжі. Глибокі знання, обґрунтовані відповіді на запитання членів комісії, змістовні щоденники, звіти, фото- та відеозвіти з технологічної практики показали студенти спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізації «Виробництво і переробка продукції рослинництва»: Рій Максим, Петров Владислав, Богданов Максим, Башук Владислав, студенти спеціалізації «Організація та технологія ведення фермерського господарства»: Лузін Михайло, Макаренко Євгеній та інші. 
  Ми дуже сподіваємося, що випускники спеціальності 201 «Агрономія» стануть дбайливими, з креативним мисленням, господарями своєї землі і сприятимуть процвітанню нашої рідної України.

Викладачі циклової комісії агрономічних
дисциплін Мілєва Н.В., Косенчук Н.П.