Знання іноземної мови – необхідна складова підготовки високоякісного спеціаліста – фахівця

«Щоб бути успішним у житті, треба довести, 
що ти умієш щось зробити. Людині, яка вже
досягла чого-небудь у житті, — довіряють й
дають усе нові й важчі завдання»

Ігор Богачевський

   21 грудня в Ногайському коледжі було проведено тематичний захід «Знання іноземної мови – необхідна складова підготовки високоякісного спеціаліста – фахівця».
   Ведучі заходу Басько Валерія і Дригалюк Карина своїми виступами переконливо доводили необхідність вивчення іноземних мов, знання яких є одним із важливих показників сьогодняшнього конкурентноспроможного фахівця, і одним із доказів сказаного були розповіді - звіти запрошених на виховний захід гостей: Гешева Андрія та Баєва Дмитра, випускників коледжу 2013, які зараз продовжують навчання в ТДАТУ і проходили практику за кордоном.

   Такі студенти, виступаючи на позааудиторних заходах зі звітами про проходження практики за кордоном, переконливо доводять її професійну корисність, підтверджуючи при цьому, що знання іноземної мови – це один із шляхів прокладання їх майбутнього працевлаштування. Володіння іноземною мовою – це безцінний скарб, це ще одна важлива професія, це професійна цінність фахівця, що зацікавлює і стимулює вивчення іноземних мов. У наш час знання іноземних мов – вже не примха, чи хоббі, а просто – необхідність.
  Звертають увагу студенти – практиканти й на позитивний вплив закордонних практик на інтелектуальний розвиток молодої людини, її моральне зростання, загартування, творче самовдосконалення і формування її як активної творчої особистості, якій притаманні почуття дружби і взаємодопомоги, яка пройшла іспит на самодостатність, креативність, успішне становлення працівника – аграрія.
  Активність молодої людини формується через практичну направленість на-вчання. Будучи причетним до вирішення різних проблем, студент відчуває свою значимість, важливість. Це не тільки активізує його пізнавальну діяльність, а й розвиває практичні навики управління громадськими справами, сприяє оволодінню системою знань, умінь і навиків, необхідних для виконання соціальних, організаторських та інших функцій майбутнього фахівця, що дійсно виправдає високе покликання нинішнього студента – майбутнього лідера України, високоосіченого фахівця, почесного громадянина своєї країни.
  Гешев Андрій щойно повернувся з Швейцарії, а Баєв Дмитро – з Німеччини, де вони проходили сільськогосподарську практику.
   Під час заходу присутні ознайомились з результатами конкурсу серед студентів на кращу презентацію про Швейцарію та продивились кращі роботи про загальні відомості країни та чудові природні ландшафти, які чарують своєю красою і цікаві факти з історії та культури країни.
   Практичному навчанню в коледжі приділяється велика увага, бо де ж як не на практиці можна перевірити себе як фахівця, творчо приміняючи свої знання при рішеннівиробничих проблем. Студенти нашого коледжу зацікавлені практикою за кордоном. З 2005 року практику в Німеччині проходили: Балан Олександр, Скаковський Олексій, Солодкий Олександр, Нестеров Артур, Зарицька Антоніна, Макушенко Павло, Приварніков Олег, Нікіитюк Микола, Найда Дмитро, Алтухов Антон, Баєв Дмитро, Шевцов Володимир, Федюк Анатолій, Гешев Андрій; Никипорець Юрій проходив практику у Франції.
   Проходячи практику в Німеччині Шевцов Володимир, Федюк Анатолій, Гешев Андрій показали себе як старанні практиканти і це дало їм перевагу відборному конкурсі поїхати в Швейцарію. Анатолій і Володимир зараз в Швейцарії, а Андрій повернувся на початку грудня, і з захопленням розповів нашим студентам про невеличку гірську країну Швейцарію, яку називають «маленький гігант», із-за контрасту маленького територіального розміру і величезної ролі в політико – економічному житті Європи. В цьому Андрій переконався, працюючи в фермерському господарстві, яке займається виробництвом молока, яєць, дещо рослинництвом. Фермерське господарство знаходитьсяу контоні Сант – Галлен, населений пункт має назву Грюббах. Фермерська родина: чоловік, жінка, двоє синів виконують на рівні з практикантами всі роботи по господарству. Все механізовано і комп’ютерізовано, чітко розподілено: роботи і обов’язки. Андрію було цікаво все: і побут, і звичаї, і їжа, і відпочинок. А головне - навчитись всим «примудростям» швейцарського фермерства, щоб потім все побачене впровадити в своєму господарстві. А навчитись є чому. Звичайно вражає техніка і, головне, можливість на ній працювати. Ось тут і прийштреба згадати все, чому навчили в коледжі, та на ділі довести, що вмієш.
   Дуже допомагало знання іноземної мови: почуєш, запитаєш, отримаєш пояснення, прочитаєш інструкцію… Та й господарі поважають тих, хто може поспілкуватись їх рідною мовою. А в цій країні з населенням близько 8 млн - 4 державні мови: німецька, французька, італійська та ретороманська. Німецькою мовою розмовляють приблизно 70% населення, французькою – 20%, італійською – 10%, ретороманською – 1% (мова ділового спілкування).
  Розповідь про відвідану аграрну виставку, сирний завод, красоти гірських краєвидів, озер, лісних масивів підтверджувались фотографіями та відеоматеріалами, знятими Андрієм.
   Кожен фермер має багато своїх секретів, рецептів, цікавостей. Всі ми знаємо, що Швейцарія славиться своїми сирами, так існують навіть сімейні рецепти приготування расолів, для його виготовлення, що зберігаються в родині та передаються із поколінні в покоління - тільки своїй родині.
    Цікавий відеоматеріали привіз з Німеччини Баєв Дмитро, який можна використовувати під час навчально – практичних занять з тваринництва, механізації, переробки продукції рослинництва і тваринництва. До речі, фаховий підручник для аграріїв: «Аграрна економіка. Фермер: базовий рівень» і «Аграрна економіка. Фермер: професійний рівень» видано німецькими фахівцями Баварського Земельного Об’єднання.
  Тричі переміг у відбірковому конкурсі пройти практику у Франції Никипорець Юрій. Вивчив французьку, і цим привернув до себе увагу французької родини, яка займається виробництвом та переробкою меду, то ж Юрко досконало знає бджолярську справу, водночас ознайомився з особливостями ведення фермерських господарств у Франції, аграрним виробництвом країни.
 Сільське господарство належить до господарських галузей майбутнього і має значні перспективи розвитку... так само як і всі представники цієї сфери. Глобальні тенденції підвищення життєвого рівня та швидкого зростання світового населення, а також збільшення попиту на відновлювані джерела енергії зможуть забезпечити Вам успішне майбутнє.
  Студенти аграрних закладів будуть майбутнім українського сільського господарства. Через декілька років вони будуть застосовувати свої нові знання у фермерських господарствах, державних установах та на підприємствах. Сприяти розвитку потенціалу українського сільського господарства - складне завдання, тому що саме це є основою роз-витку української економіки й ключовим внеском у забезпечення продуктами харчування постійно зростаючого населення планети. Водночас нам треба думати про наступні покоління, які будуть жити після нас і матимуть забезпечувати себе продуктами харчування у своїй країні. Стале й достатнє виробництво досягається завдяки оптимальному застосу-ванню новаторських технологій, обладнання, засобів захисту рослин та добрив. А для цього потрібні знання – знання фахівців, які вони повинні розширити за допомогою навчання, самоосвіти, вивчення досвіду інших країн, навчання в агргарних закладах нашої країни.
  Усвідомлення своєї головної життєвої мети – складний процес, який потребує соціа-льної та моральної зрілості. Питання про сенс життя ставиться в юнацькому віці глобально, і на нього чекають універсальної, однієї для всих, відповіді. Дуже часто можна почути відповідь: «Бажаю приносити користь іншим», але таке бажання є досить абстрактним.
  Для більшості молодих людей визначення дальньої перспективи дається складно. Багато хто з сучасної молоді не хоче серйозно замислюватися над майбутнім, відкладаючи усі важкі питання і відповідальні рішення «на потім», бажаючи тим самим відкласти власне дорослішання, продовжити безтурботну юність. Але навчання в коледжі дає перспективи на майбутнє.
  Ногайський коледж – це один із важливих періодів розвитку становлення молоді.
   Ногайський коледж - це доброзичлива атмосфера і індивідуальна робота з кожним студентом.
  Ногайський коледж - це висококваліфіковані викладачі, майстри виробничого навчання , які докладають значних зусиль щодо навчання, виховання і розвитку студентства, вболіваючи задолю кожного.
   Ногайський коледж - це стипендії студентам, підвищені стипендії від-мінникам навчання, гуртожиток для студентів, медичне і страхове обслуго-вування.
 Коледж - це насичене студентське життя, участь в художній самодіяльності, студентських вечорах і дискотеках, спортивних секціях
Студент коледжу отримує відстрочку від призову на військову службу.
 Коледж - це працевлаштування і професійний розвиток всіх випускників
   Випускник коледжу отримує атестат зрілості і кваліфікацію молодшого спеціаліста за 4 роки.
  Випускники коледжу мають право продовжити навчання в ТДАТУ на пільгових умовах за скороченим строком навчання.
  Випускники нашого коледжу, які продовжують навчання у ТДАТУ, по виповненню їм 20 років, можуть пройти стажування за кордоном у фермерських господарствах Німеччини, Швейцарії, Франції, Данії, Голландії, Швеції, США тощо.
  Ми пишаємося своїми випускниками, які наполегливо вчаться, впевнено йдуть до своєї мети – реалізувати себе як фахівця, людини, цікавої розвиненої особистості, що знайде достойне місце в житті.

Викладачі іноземних мов: Михайлова Л. Д., Кошель І. М.