Екскурсія до Запорізького інституту землеустрою

Діяння є живою єдністю теорії і практики.
Арістотель

   Вимога сьогодення – практична підготовка молодшого спеціаліста В Україні активно триває реформування економічних відносин та земельна реформа, тож потреба у висококваліфікованих спеціалістах в галузі землевпорядкування з кожним роком зростає.
   Основним завданням землевпорядника, у першу чергу, є організація належного контролю за дотриманням законодавства України з питань землекористування, землеволодіння, землеустрою і охорони земель, відведення її для господарського та індивідуального будівництва, обмір земельних ділянок, ведення земельно-кадастрової документації та статистичної звітності.
   Практичні навички здобуті на заняттях, студенти закріплюють при виконанні польових геодезичних робіт на місцевості. В період практики здійснюється прокладання теодолітних, нівелірних та полігонометричних мереж, виконується тахеометричне знімання електронним тахеометром 3Та5 та SOUTHNTS 352R, проводиться GPS-спостереження з використанням одно- та двочастотних GPS-приймачів, розв’язуються геодезичні задачі.
   В рамках навчальної практики «Сучасні технології в землеустрої», студенти ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» спеціальності «Землевпорядкування» відвідали Державне підприємство «Запорізький інститут землеустрою» з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок у роботі з сучасними електронними приладами.
  Державне підприємство «Запорізький інститут землеустрою» вже понад пів століття працює у галузі землевпорядкування. Директор підприємства Крамаренко Олег Олександрович, разом із заступником з наукової роботи, Лобановим Валерієм Олександровичем та заступником з виробництва, Сендецькою Антоніною Іванівною ознайомили гостей з історією та сьогоденням інституту.
   Студентам було запропоновано три види діяльності: робота з електронним приладом GPS, з прикладним програмним забезпеченням та архівними документами. Також студенти провели пробні вимірювання, мали змогу попрацювати у сучасних програмах AutoCadMap, Diqitals, в архівному відділі підібрали планову основу на запит Запорізького відділу культури та спадщини, щодо наявності курганів на території Приазовського району.
   Відвідування інституту стало яскравою сторінкою навчальної практики. Майбутні землевпорядники достойно представили Ногайський коледж, показали добру теоретичну підготовку та набули нових практичних навичок.